Wodorotlenek sodu o wzorze chemicznym NaOH, zwany także zasadą sodową, jest jedną z najsilniejszych i najbardziej reaktywnych substancji nieorganicznych. Jest silnie żrący, a przez to niebezpieczny dla osób posługujących się nim. Posiada właściwości korozyjne względem metali. Występuje zarówno w formie płynnej, nazwanej potocznie ługiem sodowym, jak i stałej, czyli sody kaustycznej - więcej o sodzie kausytcznej. Obie postaci są handlowo dostępne w opakowaniach detalicznych i hurtowych u producenta wodorotlenku sodu.

Wodorotlenek sodu w formie stałej jest krystaliczną substancją występującą w postaci białych płatków. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy bezbarwny i bezwonny roztwór. Soda kaustyczna jest silnie higroskopijna, to oznacza że posiada zdolność do wiązania się z cząsteczkami wody zawartymi w powietrzu w postaci pary wodnej. Jest to niebezpieczne zjawisko, gdyż reakcja NaOH z wodą jest wysoce egzotermiczna i powoduje powstanie gorącej, żrącej cieczy. Ta cecha substancji wymusza odpowiednie magazynowanie wodorotlenku sodu w postaci stałej w specjalnych opakowaniach w suchym miejscu. Konieczność przechowywania sody kaustycznej w szczelnie zamkniętych pojemnikach wynika także z łatwości reakcji tej substancji z dwutlenkiem węgla z powietrza. Powstający węglan sodu tworzy powłokę na powierzchni płatków, które miały kontakt z CO2. Wodorotlenek sodu jest substancją aktywną chemicznie – łatwo reaguje z tlenkami niemetali, kwasami i wodorotlenkami amfoterycznymi, tworząc sole sodowe.

Wodorotlenek sodu nie jest palny ani wybuchowy, ale posiada właściwości żrące. Trawi wszystkie tkanki ludzkiego ciała, zmydla tłuszcze, koaguluje białka i odwadnia komórki, przez co jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny. Wszystkie formy tej substancji, również opary, działają parząco na skórę, oczy, śluzówki, o czym należy pamiętać podczas posługiwania się nią. Bezwzględnie należy stosować ochronę ciała w postaci masek przeciwgazowych, specjalnych rękawic, okularów, obuwia i odzieży. Ważnym aspektem jest także właściwe wyposażenie pomieszczenia, w którym używany jest wodorotlenek sodu. Powinno ono być efektywnie wentylowane, suche i zaopatrzone w natryski do mycia oczu i ciała.

Właściwości wodorotlenku sodu są wykorzystywane w wielu aplikacjach przemysłowych niemal we wszystkich branżach. Jest on podstawowym surowcem chemicznym stosowanym między innymi w takich sektorach, jak:

 • metalurgia – przerób boksytu w celu otrzymania aluminium,
 • papiernictwo – wytwarzanie papieru, bielenie mas papierniczych,
 • włókiennictwo – produkcja sztucznego jedwabiu,
 • chemia – reagent w wielu syntezach organicznych i procesach chemicznych,
 • oczyszczanie wody – uzdatnianie wody i podwyższanie jej pH,
 • petrochemia – rafinacja ropy naftowej, wydobywanie gazów z łupków,
 • budownictwo – wyrób szkła wodnego, pigmentów do farb, PCW, plastyfikatorów ,
 • detergenty i środki czystości – produkcja preparatów myjących i odtłuszczających,
 • kosmetyki – produkcja twardych mydeł, peelingów i kosmetyków antyseptycznych,
 • rolnictwo – dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych, zwalczanie chorób krzewów i drzew,
 • żywność – regulator kwasowości E524.

Proces produkcji wodorotlenku sodu polega na elektrolizie wodnego roztworu chlorku sodu. W tej metodzie wykorzystywane są membrany jonowymienne, dzięki którym powstający ług sodowy nie posiada zanieczyszczeń. Wysoka czystość i jakość produktu odpowiada wymaganiom Farmakopei Europejskiej. Grupa PCC jest producentem wodorotlenku sodu, który oferuje zarówno sodę kaustyczną, jak i ług sodowy najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Możliwość zakupów hurtowych i detalicznych pozwala konsumentowi nabyć wymaganą ilość tego surowca. To elastyczne rozwiązanie wyróżnia Grupę PCC spośród innych producentów wodorotlenku sodu. Zakupy wprost od producenta gwarantują najlepsze ceny, możliwość doradztwa technicznego i transportu w dowolne miejsce na świecie!

Atest higieniczny PHZ

to Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, które świadczy o bezpieczeństwie wyrobu dla zdrowia ludzi i środowiska

Oznakowanie ADR

dotyczy drogowego przewozu towarów. Umieszczane jest na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne. Umowa ADR zobowiązuje do stosowania się do szeregu wymogów, które powinny być spełnione, aby transport odbywał się w bezpieczny sposób dla środowiska i ludzi

High pure

oznakowanie świadczy o bardzo wysokiej czystości produktu, wynikającej z niskiego poziomu zanieczyszczeń znajdujących się w produkcie gotowym

Jakość farmaceutyczna

oznakowanie gwarantuje spełnianie przez produkt wymagań najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej

Dostępne opakowania

Kanister 25kg

worek 25kg

IBC 1100kg

Cysterna 24000kg