Zastosowanie produktu

Zastosowanie

 • wykorzystywany do otrzymywania aluminium z boksytów
 • stosowany w sadownictwie do zwalczania chorób drzew i krzewów owocowych
 • wykorzystywany w procesie barwienia włókien do utrwalania barwników
 • wykorzystywany w budownictwie w plastyfikatorach mieszanek cementowych
 • środek udrażniający rury
 • środek bielący masę celulozową w przemyśle papierniczym
 • składnik w produkcji środków czyszcząco-myjący stosowanych w przemyśle spożywczym, m.in. przez masarnie, cukrownie i browary
 • produkcja szkła wodnego z krzemionki
 • rafinacja ropy naftowej
 • środek uzdatniający wodę
 • synteza leków i farmaceutyków, tj. polopiryna, kwas salicylowy
 • produkcja farb, lakierów i pigmentów
 • produkcja mydeł i kosmetyków antybakteryjnych
 • nośnik sodu w produkcji związków powierzchniowo czynnych, proszków do prania i preparatów odtłuszczających